Scroll Top

Klaster Czystej Energii

klaster

Małopolsko – Podkarpacki Klaster Czystej Energii jest organizacją, która powstała w 2006 roku przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zrzesza 44 instytucje: uczelnie wyższe, jednostki naukowe, przedsiębiorstwa państwowe i prywatne oraz Urzędy Marszałkowskie.

Głównym celem działalności Klastra Czystej Energii jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i informacji pomiędzy środowiskami nauki, przemysłu oraz organizacjami samorządowymi.

W ramach działalności Klastra Czystej Energii zorganizowano kilkanaście konferencji naukowych, seminariów, spotkań oraz warsztatów, w których uczestniczyli wszyscy jego Partnerzy.

Klaster Czystej Energii objął także patronatem studia podyplomowe w trzech ośrodkach naukowo – dydaktycznych.