Scroll Top

Odnawialne źródła energii

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie realizacji inwestycji w sektorze odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, energia wiatrowa, systemy hybrydowe). Poza wykonawstwem „pod klucz” i ofertą produktową świadczymy usługi także z zakresu: szczegółowych ekspertyz (nasłonecznienia, warunków wiatrowych, gruntów, prognoz finansowych etc.), zarządzania przedsięwzięciem, projektowania, nadzoru prawnego, finansowego i administracyjnego.

Pozyskujemy finansowanie z dostępnych źródeł i programów pomocowych dedykowanych OZE.

Wykorzystujemy najbardziej efektywne i zaawansowane technologicznie rozwiązania produktowe (testowane m.in. w autorskim laboratorium na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie), co pozwala na optymalizację kosztów i zmaksymalizowanie wydajności przedsięwzięcia.

Posiadamy indywidualne oferty i rozwiązania systemowe dla:

  • klientów indywidualnych (przydomowe i wolnostojące farmy instalacje);
  • firm i przedsiębiorstw (unikatowe zagospodarowanie gruntów i budynków przedsiębiorstw pod systemy OZE);
  • instytucji samorządowych.