Scroll Top

Prowadzimy dla Klientów projekty doradztwa strategicznego, due diligence, konsultingu z zakresu techniki i zarządzania na każdym etapie inwestycji w sektorze energetycznym.

Wspieramy inwestycje przedsiębiorstw, instytucji i podmiotów prywatnych. Tworzymy szczegółowe raporty dla firm, instytucji, gmin i miast w celu określenia potencjału energetycznego związanego z implementacją instalacji OZE na określonych terenach i zabudowaniach oraz modernizacji.

Oferujemy przedsiębiorstwom poprawiającym swoją infrastrukturę elektroenergetyczną i cieplną, skuteczne pozyskanie owych świadectw pochodzenia. Świadczymy także usługi w zakresie wykorzystania systemów pomocowych (dotacje) na realizacje tego typu przedsięwzięć, gdzie kompleksowo przygotowujemy wnioski aplikacyjne, dokumentację techniczną oraz prowadzimy cały proces inwestycyjny. W zakresie poprawy efektywności energetycznej posiadamy szereg innowacyjnych rozwiązań, które staramy się dopasować do charakteru obiektu – maksymalizując efektywność ekonomiczną dla inwestora.

 • Prowadzenie działań mających na celu pozyskanie: dofinansowania na inwestycje, wszystkich potrzebnych pozwoleń, monitoring regulacji prawnych i technicznych, tworzenie grup wsparcia, konsorcjów etc.
 • Całościowe zarządzanie i doradztwo w inwestycjach związanych z elektrowniami i farmami wiatrowymi, fotowoltaicznymi i hybrydowymi m.in.: eksperckie analizy, badania zasobów, wyznaczanie terenów o najkorzystniejszych warunkach dla inwestycji, wyposażenie w infrastrukturę techniczną, projektowanie, prowadzenie działań administracyjnych, finansowych, prowadzenie konsultacji społecznych, urzędowych.
 • Obsługa projektów dotyczących wykorzystania pomp ciepła i klimatyzacji, budowy domów pasywnych w tym: projektowanie systemów grzewczych, ciepłowniczych i klimatyzacji oraz rekuperatorów, pozyskiwanie energii z ciepła odpadowego, wentylacji, ścieków itd.
 • Doradztwo w zakresie modernizacji budynków przemysłowych, użyteczności publicznej, komercyjnych i mieszkalnych.
 • Doradztwo dotyczące zasobów nośników energii oraz możliwości pozyskania energii elektrycznej i ciepła.
 • Audyty możliwości oszczędności energii (racjonalizacja wykorzystania energii) w przemyśle, rolnictwie, transporcie, budownictwie.
 • Opracowanie i wdrożenie strategii CSR związanych z ochroną środowiska.
 • Audyty energetyczne i poprawy efektywności energetycznej.
 • Wdrażanie zintegrowanych systemów pomiaru zużycia mediów oraz raportowania.
 • Prace modernizacyjne w zakresie: sieci elektroenergetycznej i cieplnej, oświetlenia, urządzeń i instalacji przemysłowych, lokalnych źródeł energii elektrycznej i ciepła – zarówno na etapie projektowym jak i wykonawstwa.
 • Opracowanie planów i wdrożenie odzysku energii w procesach przemysłowych.
 • Optymalizacje w zakresie: przepływów mocy biernej, zmniejszenia strat sieciowych i strat w transformatorach.
 • Opomiarowanie procesów produkcyjnych oraz mediów na zakładzie (budowa systemów SCADA), w celu lokalizacji miejsc do potencjalnych prac modernizacyjnych.